Управление на преживяванията на служителите
02.05.2017

Днес, все повече се очертава тенденцията, че служителите гледат на работното място през призмата на потребители (вътрешен клиент). Освен доходи и сигурност, служителите искат да имат същите преживявания на работното място, каквито имат като потребители, като например да използват лесни, достъпни и съвременни технологии, да виждат смисъл в работата, да имат вълнуващи предизвикателства, да се чувстват успешни, да имат възможност да оценяват и споделят мнения за процеси, продукти и услуги и пр. Организациите започват да забелязват връзката между потребителския опит и преживяванията на служителите и за да осигурят уникален, положителен потребителски опит, те се стремят да създадат среда, където служителите не само да се чувстват ценени, но и да могат ефективно да си вършат работата. Казано по друг начин, качеството на живот на работното място, определя качеството на продукта, който се създава на това работно място. Разбирайки какво влияние оказва преживяването върху ангажираността и продуктивността на служителите, компаниите днес търсят начин как по-съществено да повлияят на този процес. Всичко това, доведе до появата на ново направление в мениджмънта - Employee Experience Management – EEM, което се фокусира върху управлението на преживяванията на хората в организацията. Преживяванията на служителите са сложна и важна тема, която налага на компаниите да оценят тясната връзка между физическата, емоционална и културна среда на служителите, както и средствата и връзките, от които те се нуждаят, за да изпълняват всекидневно работните си задължения.

Employee Experience Management