Консервна промишленост

Съюзът на производителите на консерви в Република България е учреден на 19.02.1999 г. На 17 април 2003 г. с решение на Общото Събрание е преименуван в Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци. Към момента членовете на Съюза са 50 - консервни фабрики, Университет по хранителни технологии - Катедра "Консервиране и хладилни технологии", Институтът по градинарство и консервиране, гр.Пловдив

Основните цели, които си поставят членовете на Съюза са:


Услугите, които предоставяме на нашите членове могат да се обобщят в следните аспекти:


и други, като се стремим да откликнем в най-голяма степен на нуждите на всеки един от членовете.

За контакти:

1000 София, Ул. Г. С. Раковски 108, ет. 4, офис 407A
тел. +359 2 987 47 43
тел./ факс: +359 2 980 26 79
Mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net
Web-site: http://www.org-bg.net/

Антоанета Божинова - Секторен референт
E-mail: union@org-bg.net